Verzuim Venster

Voor een snel begrip van een situatie kunnen het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie tegen elkaar worden uitgezet. Dat levert een venster op met 4 kwadranten. De meldingsfrequentie staat op de X-as en het verzuimpercentage op de Y-as. De interpretaties volgen weer de onderstaande schaal.

Zeer hoog
Hoog
Tamelijk hoog
Gemiddeld
Tamelijk laag
Laag
Zeer laag

Vul het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie in, stel een norm in door op een normknop te klikken en klik vervolgens op "interpretatie". In het venster verschijnt een stip in het kwadrant dat bij de situatie past. Tevens verschijnt er in de vakken een uitspraak over het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie. Via onderstaande knop komt u bij de applicatie.

Verzuim Venster

Wanneer u met de applicatie klaar bent en u wilt terugkeren naar deze pagina dan kunt u dit doen via de browser door op de "Vorige" knop te klikken.

Disclaimer: De gehanteerde normen zijn niet algemeen geldig, maar slechts geschikt voor een bepaalde branche.


Vorige: Verzuim Analyse

Home: Homepage

E-mail