Re´ntegratie Index

In het kader van het maken van verzuimanalyses is het interessant om de mate van re´ntegratie te beoordelen tijdens het eerste jaar ziekte. Het bruto verzuimpercentage minus gedeeltelijke werkhervatting levert het netto verzuimpercentage.
Het gaat dan om de beoordeling van het verschil tussen het bruto verzuimpercentage (BVP) en het netto verzuimpercentage (NVP).
Dit verschil noem ik het re´ntegratiepercentage (RP).

De relatie is deze: RP = BVP - NVP

Ter beoordeling van de mate van re´ntegratie zou men het re´ntegratiepercentage kunnen uitdrukken als percentage van het bruto verzuimpercentage.
Dit zou men dan de re´ntegratieratio (RR) kunnen noemen.

In formule.

         RP
  RR =  --------
         BVP

En dat getal zou men kunnen gebruiken als getal om onderling de mate van re´ntegratie te vergelijken.

Het probleem dat zich echter in de praktijk voordoet is dat bij een laag bruto verzuimpercentage het veel moeilijker is om te re´ntegreren dan bij een hoog bruto verzuimpercentage. Dat vraagt om verschillende waarderingen voor gelijke re´ntegratie ratio's en daarin discrimineert de RR uiteraard niet.
Ter illustratie noem ik het voorbeeld dat bij een hoge mate van luchtvervuiling een reductie van bijvoorbeeld 50% makkelijker is te realiseren dan bij een lage mate van luchtvervuiling.

Een andere maat voor de beoordeling van de re´ntegratie is gewenst.
Daarom werd door mij de re´ntegratie index (RI) ge´ntroduceerd.

In formule.

         RR
  RI =   --------
          BVP

Deze doet minimaal hetzelfde als de ratio, maar differentiŰert daarenboven ook voor gelijke ratio's. Het is daarom een subtielere parameter. In feite relateer je de RR aan het BVP. Hoe lager het BVP des te hoger de index en hoe hoger het BVP des te lager de index. In feite zegt de index vertaald in woorden "bij gelijke RR vind ik de RR bij het lagere BVP beter."

Een vergelijkbare RI, die in feite hetzelfde doet verkrijgt men als men de RR relateert aan het NVP. Men krijgt dan andere getallen, maar de volgorde is hetzelfde en daar gaat het om. Hoe lager het NVP des te hoger de index en hoe hoger het NVP des te lager de index. In feite zegt de index vertaald in woorden "bij gelijke RR vind ik de RR bij het lagere NVP beter."

In formule.

         RR
  RI =   --------
          NVP

Via onderstaande link komt u bij een applet waarin de RR en de RI met elkaar worden vergeleken. Er zijn een aantal standaard getallenvoorbeelden, maar u kunt ook zelf getallen invoeren. Het in de applet gebruikte ZP (Ziektepercentage) is het Bruto Verzuimpercentage en het gebruikte VP (Verzuimpercentage) is het Netto Verzuimpercentage.

Re´ntegratie Index

Wanneer u met de applicatie klaar bent en u wilt terugkeren naar deze pagina dan kunt u dit doen via de browser door op de "Vorige" knop te klikken.


Vorige: Fuzzy Interpretatie

Home: Homepage

E-mail