De Matrix Vragenlijst

Welkom. Lees dit eerst.
U wordt uitgenodigd 9 items in te vullen. Elk item bestaat uit 8 stellingen. Per stelling zijn er 5 antwoorden mogelijk variŽrend van "Volkomen eens" tot "Helemaal oneens". U dient achter elke stelling 1 rondje aan te klikken. Slechts 1 antwoord per stelling is mogelijk. Wilt u een antwoord veranderen klik dan op een ander rondje. Aan het eind van de in totaal 72 stellingen krijgt u het resultaat te zien door op de knop "De Matrix" te klikken. Er verschijnt dan een venster met de Matrix. Na sluiten van dit matrixvenster kunt u met de knop "Alles wissen" alle ingevoerde gegevens verwijderen.

Mocht u als antwoord in de Matrix "NaN" aantreffen dan is er een stelling niet goed aangeklikt. Sluit het Matrixvenster en ga naar de betreffende stelling en klik uw antwoord aan. Klik vervolgens weer op de knop "De Matrix".

Voor de interpretatie van de Matrix wordt u verwezen naar de cursusleider.
Vult u nu eerst de gegevens van de te beoordelen organisatie in. Veel succes!

Organisatie:
Afdeling of totaal:
Datum: